Choroby neurodegeneracyjne

Choroby neurodegeneracyjne

Choroby neurodegeneracyjne stanowią dużą grupę schorzeń, należą do nich m.in. choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne. Są to choroby znane od dawna, które przez wiele lat rozwijają się bezobjawowo. Występują w wieku dojrzałym i powodują nieodwracalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.

Objawy:

Choroby neurodegeneracyjne różnią się od siebie pod względem powstawania, a także pod względem objawów, które mogą być związane z zaburzeniami czynności ruchowych, czy funkcji poznawczych. Zależne jest to od części układu nerwowego w której zlokalizowany jest proces chorobowy.

Przyczyny:

  • podeszły wiek
  • czynniki genetyczne
  • czynniki immunologiczne
  • infekcje

Leczenie:

Choroby neurodegeneracyje są chorobami postępującymi, a ich leczenie polega głównie na łagodzeniu objawów. Ważna jest szybka diagnoza, aby wcześnie zacząć przeciwdziałać chorobie.

Ciekawostki

Każdego roku rozpoznawanych jest 4,5 mln nowych przypadków z chorobami neurodegeneracyjnymi. Aktualną liczbę chorych w Polsce szacuje się na 500 tys.

Call Now Button