Okazja do wyrobienia karty EKUZ w JKmed – wtorek 15 października!

Okazja do wyrobienia karty EKUZ w JKmed –  wtorek 15 października!

Co to jest karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Korzystając z EKUZ należy pamiętać, że w kraju pobytu podlegamy obowiązkom i korzystamy z praw wynikających z ustawodawstwa tego państwa na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje EKUZ!

Karta jest ważna przez 3 lata od daty wydania dla osób ubezpieczonych i 5 lat dla osób pobierających świadczenia emerytalne oraz dzieci (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia 18 roku życia).

Co potrzebuję aby wyrobić kartę EKUZ?

Wystarczy dowód osobisty.
PAMIĘTAJ! Możesz także wyrobić kartę EKUZ pozostałym członkom rodziny, musisz tylko znać i ich numer PESEL.

Kiedy mogę wyrobić kartę EKUZ w JKmed?
We wtorek 15 października osobiście.

SPRAWDŹ NASZE PROPOZYCJE

Call Now Button