Regulamin

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – zwane RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Placówka Medyczna JKmed z siedzibą
  w Wejherowie przy ul. O. Szczukowskiej 7; tel. (58) 572 55 00; e-mail: jkmed@jkmed.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: zamówienia recepty na lek stosowany stale bez konieczności zrealizowania wizyty kontrolnej u lekarza w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes),
 3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: firmy świadczące usługi serwisu IT oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych w procesach komunikacji drogą elektroniczną.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 6. a) prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu w związku ze stwierdzeniem faktu, iż Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
 7. b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w Warszawie) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO.
 8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail ochronadanych@jkmed.pl

Call Now Button