Standard organizacyjny teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Standard organizacyjny teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Konsultacja z lekarzem lub pielęgniarką w poradnia POZ odbywa się w formie teleporady lub wizyty osobistej.  

Ze względu na panującą pandemię COVID -19, konsultacja z lekarzem i pielęgniarką POZ odbywa się w formie teleporady, w trakcie której pacjent ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym. Po ustaleniu z lekarzem terminu wizyty osobistej, pacjenta stawia się o wyznaczonej godzinie. Pamiętając o zasadzie zakrywania ust i nosa na terenie przychodni.

Umówienie się na teleporadę odbywa się w formie telefonicznej pod nr  (58) 572 55 00, mailowo rejestracja@jkmed.pl  lub osobiście w godzinach pracy rejestracji 8.00-18.00. 

Pacjent ma prawo dołączyć do teleporady niezbędne dokumenty np. wyniki badań, zdjęcia  itd. , które można dostarczyć do Placówki lub wysłać na adres mailowy rejestracja@jkmed.pl w tytule podając datę wizyty, nazwisko lekarza i nazwisko pacjenta.  Zalecane jest przesyłanie załączników w formie szyfrowanej, przesyłając hasło oddzielnym mailem lub podając personelowi w rozmowie telefonicznej.  

Teleporada odbywa się za pomocą łączności telefonicznej, personel dzwoni do pacjenta o wyznaczonej godzinie. Personel może zadzwonić później lub chwilę wcześniej z powodu braku możliwości zaplanowania dokładnego czasu, które jest wymagany na realizacji poszczególnych teleporad innych pacjentów.  

W przypadku braku kontaktu z pacjentem  w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym lekarza podejmie się co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. 

W trakcie teleporady pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zlecenie na wyroby medyczne. 

Skierowania wystawione na badania laboratoryjne, badania diagnostyczne, które pacjent ma zamiar realizować w ramach naszej Placówki, nie wymagają wcześniejszego odbioru. Skierowania na badania diagnostycze (RTG, USG) są dostępne w rejestracji w dniu badania, a  skierowania na badania laboratoryjne są w wersji elektronicznej w punkcie poboru. 

 

Sposób realizacji e-recepty. 

Pacjent otrzymuje 4-cyfrowy kod w trakcie teleporady/wizyty , w przypadku zamówionych recept kod zostanie przekazany przez pracowników rejestracji  telefonicznie lub mailowo w dniu wypisania.  Receptę można zrealizować w dowolnej aptece  podając  4-cyfrowy kod  + swój nr pesel. 

 

Sposób realizacji e-skierowania. 

Pacjent otrzymuje 4-cyfrowy kod w trakcie teleporady/wizyty , w przypadku zamówionych skierowań kod zostanie przekazany przez pracowników rejestracji  telefonicznie lub mailowo w dniu wypisania. Na podstawie E-skierowania można umówić się na konsultacje w dowolnej placówce  podając  4-cyfrowy kod  + swój nr pesel. W sytuacji, gdy placówka nie obsługuje e-skierowań, jej wersję papierową można odebrać w rejestracji. 

 

Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne.

Pacjent otrzymuje kod w trakcie teleporady/wizyty , w przypadku zamówionych zleceń kod  zostanie przekazany przez pracowników rejestracji  telefonicznie lub mailowo w dniu wypisania.  Zlecenie można zrealizować w dowolnym sklepie medycznym podając  kod  + swój nr pesel. 

Przed udzieleniem teleporady lekarz ma prawo potwierdzić tożsamość pacjent w oparciu o dane zawarte w dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2020 r.

SPRAWDŹ NASZE PROPOZYCJE

Call Now Button